Informujemy, że
Szkolenie nt. "Jak zdobyć lokalne rynki zbytu", które miało się odbyć w dniu 14.03.2019
zostaje ODWOŁANE z powodu choroby osoby prowadzącej szkolenie.

Termin szkolenia zostanie przesunięty i podany do wiadomości wkrótce.

Aktualności