Zapraszamy do zapoznania się z baza wiedzy OWES w Białymstoku

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Poniżej przedstawiamy linki do przydatnych informacji dotyczących aspektów społecznych w zamówieniach publicznych:

Więcej
Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i...

Więcej
Zakład Aktywności Zawodowej

ZAZ to rozwiązanie dostępne tylko dla organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności osobami z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Więcej
Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności...

Więcej
Centrum Integracji Społecznej

Celem działalności CIS jest reintegracja społeczno-zawodowa. CIS to instytucja, która ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji może być praca uczestników w...

Więcej
Fundacja

Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanawianą...

Więcej
Stowarzyszenie

Stowarzyszenie to grupa osób (przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, członków rodziny), które mają wspólne zainteresowania (np. interesują się międzywojennym przemysłem...

Więcej
Spółki non-profi

Stosunkowo najmniej znaną formą działań społecznych jest możliwość prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w celach społecznych. Zgodnie z kodeksem spółek...

Więcej
Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnia socjalna ma osobowość prawną. Jest to specyficzna forma spółdzielni pracy.

Więcej

Aktualności