Zapraszamy do zapoznania się z baza wiedzy OWES w Białymstoku

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Poniżej przedstawiamy linki do przydatnych informacji dotyczących aspektów społecznych w zamówieniach publicznych:

Więcej
Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką...

Więcej
Zakład Aktywności Zawodowej

ZAZ to rozwiązanie dostępne tylko dla organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności osobami z...

Więcej
Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy...

Więcej
Centrum Integracji Społecznej

Celem działalności Centrum Integracji Społecznej (CIS) jest reintegracja społeczno-zawodowa....

Więcej
Fundacja

Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo...

Więcej
Stowarzyszenie

Stowarzyszenie to grupa osób (przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, członków rodziny),...

Więcej
Spółki non-profit

Stosunkowo najmniej znaną formą działań społecznych jest możliwość prowadzenia spółki z ograniczoną...

Więcej
Spółdzielnie Socjalne

Spółdzielnia socjalna ma osobowość prawną. Jest to specyficzna forma spółdzielni...

Więcej

Aktualności