Typy przedsięwzięć, na które będą przyznawane dotacje

a. tworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych;

b. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,

c. tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie
pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

 

Dotacje udzielane są na podstawie następujących dokumentów: