Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza przedsiębiorstwa społeczne do składania wniosków o dotacje na tworzenie miejsc pracy w swoich podmiotach.

Uprawnione do ubiegania się o dotacje są JEDYNIE podmioty posiadające status przedsiębiorstwa społecznego, potwierdzony wpisem do wykazu przedsiębiorstw społecznych lub decyzją wydaną przez uprawniony OWES.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dotacji znajdują się w Regulaminie Przyznawania Dotacji w ramach projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, natomiast szczegółowe informacje na temat rekrutacji do ścieżki dotacyjnej – w Regulaminie rekrutacji i udziału uczestników w ramach projektu "Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej".

UWAGA: dokumentacja obowiązująca przy ubieganiu o dotacje dla istniejących przedsiębiorstw społecznych znajduje się w zakładce: DOTACJE – PRZYŁĄCZENIE.

Dokumentację rekrutacyjną należy składać w terminie od 26 września do 31 stycznia 2019 roku.