Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza do udziału w dziesiątej rundzie dotacyjnej kierowanej do osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dotacji znajdują się w Regulaminie Przyznawania Dotacji w ramach projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” natomiast szczegółowe informacje na temat rekrutacji do ścieżki dotacyjnej w Regulaminie rekrutacji i udziału uczestników w ramach projektu Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Terminy X rundy dotacyjnej znajdują się w zakładce: "Harmonogram X Rundy Dotacyjnej w ramach projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

UWAGA: Informujemy, że w ramach każdej z rund dotacyjnych należy stosować dokumentację obowiązującą w danej rundzie dotacyjnej.

Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w dziesiątej rundzie dotacyjnej składają w terminie od 21 do 30 stycznia 2019 roku następujące dokumenty:

 

W przypadku nowotworzonego przedsiębiorstwa społecznego:

WNIOSEK REKRUTACYJNY do udziału w ścieżce dotacyjnej na utworzenie miejsc/a pracy w funkcjonującym lub nowopowstającym przedsiębiorstwie społecznym w projekcie „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (zał.4) wraz z załącznikami:

 1. Formularze rekrutacyjne do udziału w ścieżce dotacyjnej dla osób fizycznych (oddzielnie dla każdego członka grupy inicjatywnej) (zał.4a)
 2. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (oddzielnie dla każdego członka grupy inicjatywnej) (zał.4d)
 3. Zaświadczenia i dokumenty potwierdzające status danej osoby i przynależność do grupy docelowej (zgodnie z formularzem rekrutacyjnym dla osób fizycznych)
 4. Opis przedsięwzięcia planowanego w ramach przedsiębiorstwa społecznego (zał.4c)
 5. Oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków publicznych (oddzielnie dla każdego członka grupy inicjatywnej) (zał.4e)
 6. Umowa do udziału w ścieżce dotacyjnej (oddzielnie dla każdego członka grupy inicjatywnej) (zał.6)

W przypadku istniejących podmiotów:

WNIOSEK REKRUTACYJNY do udziału w ścieżce dotacyjnej na utworzenie miejsc/a pracy w funkcjonującym lub nowopowstającym przedsiębiorstwie społecznym w projekcie „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (zał.4) wraz z załącznikami:

 1. Formularz rekrutacyjny do udziału w ścieżce dotacyjnej dla instytucji (zał.4b)
 2. Formularze rekrutacyjne do udziału w ścieżce dotacyjnej dla osób fizycznych (oddzielnie dla każdej przyłączanej osoby) (zał.4a)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (oddzielnie dla każdej przyłączanej osoby) (zał.4d)
 4. Zaświadczenia i dokumenty potwierdzające status danej osoby i przynależność do grupy docelowej (zgodnie z formularzem rekrutacyjnym dla osób fizycznych)
 5. Opis przedsięwzięcia planowanego w ramach przedsiębiorstwa społecznego (zał.4c)
 6. Statut podmiotu, KRS i/lub inne dokumenty potwierdzające status podmiotu (zgodnie z formularzem rekrutacyjnym dla instytucji)
 7. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (zał.2)
 8. Oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków publicznych (oddzielnie dla każdego członka grupy inicjatywnej) (zał.4e)
 9. Umowa do udziału w ścieżce dotacyjnej (oddzielnie dla podmiotu oraz każdej osoby z grupy inicjatywnej) (zał.6)

Dokumenty dotyczące rekrutacji do ścieżki dotacyjnej wymienione powyżej, znajdują się w zakładce: Dotacje - REKRUTACJA.

 

Reszta dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu o dotacje, znajduje się poniżej ⇒

 

Wnioskodawcy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do biura OWES). Dokumenty składane są w kopercie z dopiskiem „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – rekrutacja X runda”.

Wnioski należy składać pod adresem:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
ul. Brukowa 28 lok. 4
15-889 Białystok
tel. kom. 509 198 202
tel. 85 675 00 17
info2@fir.org.pl