Data wydarzenia: 
czw., 2019-04-11 09:00
Miejsce: 

Centrum ASTORIA
ul. Sienkiewicza 4
15-092 Białystok

W dniu 11 kwietnia 2019 r. odbędzie się szkolenie podstawowe dla grupy zorganizowanej przez Stowarzyszenie „My dla innych” w Białymstoku.

Szkolenie nt.: „Możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na otwartym rynku pracy oraz w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach ekonomii społecznej”

Poprowadzone będzie przez trenerkę: Martę Redutę - Pieczywek.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu :

  • Możliwości na lokalnym rynku pracy
  • Metody i techniki poszukiwania pracy
  • Działalność gospodarcza i przedsiębiorstwa społeczne - źródła finansowania
  • Podmioty ekonomii społecznej – dobre praktyki

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Pani Sylwestra Borowczyk nr tel. 85 675 21 58.
Szkolenie w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualne wydarzenia

Aktualności