Data wydarzenia: 
śr., 2019-05-22 09:00
Miejsce: 

Centrum Astoria
ul. Sienkiewicza 4
15-092 Białystok

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych
na szkolenie w dniu 22 maja 2019 r. na temat:

„Nowe wzory ofert i umów na realizację zadań publicznych”

Wejście w życie nowych rozporządzeń wprowadza od 1 marca 2019 roku m.in. konieczność rozliczania organizacji z realizacji zadań publicznych poprzez rezultaty.

To duża zmiana, zarówno dla organizatorów otwartych konkursów ofert, jak i dla samych organizacji – realizatorów zadań. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, przygotowaliśmy szkolenie, podczas którego omówimy nowy wzór oferty, umowy oraz sprawozdania.

Szkolenie zostanie także poszerzone o aspekt związany ze stosowaniem RODO (ochrona danych osobowych w zakresie ich pozyskiwania, przetwarzania i dokumentowania) w realizacji zadań publicznych.

Szkolenie poprowadzi pani Agnieszka Olender - animatorka społeczna, prawniczka, trenerka umiejętności miękkich, specjalistka od modelu współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, ekspertka ds. rozwoju społeczności lokalnej w jednej osobie.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Definicja zadania publicznego,
 • Nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,
 • Nowy wzór oferty w otwartym konkursie ofert: nowy wymiar opisu działań i harmonogramu,
 • Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć,
 • Zasady konstruowania budżetu zadania,
 • Nowy wzór umowy realizacji zadania publicznego.
 • Ramowy charakter umowy,
 • Ponoszenie wydatków w ramach zadania i zasady przesuwania środków w budżecie,
 • Obowiązki informacyjne,
 • Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu– faktury, podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych (terminy złożenia sprawozdania, opis osiągniętych rezultatów, rozliczenie budżetu)
 • Podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych,
 • Oferta, umowa i sprawozdanie stosowane do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty),
 • Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy,
 • Podsumowanie warsztatów.

Uwaga:

 1. Zgłoszenia przyjmujemy na wypełnionym, zeskanowanym formularzu rekrutacyjnym, który należy przesłać na adres e – mail: sylwia.borowczyk@owop.org.pl do dn. 17 maja 2019r.
 2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest również podpisanie umowy udziału w projekcie OWES.

Oryginały podpisane przez osoby upoważnione należy przynieść ze sobą na szkolenie.

W przypadku szczególnych potrzeb żywieniowych prosimy o podanie tej informacji wraz ze zgłoszeniem mailowym.

Dokumenty do pobrania:

 1. FORMULARZ REKRUTACYJNY --> KLIK!
 2. UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE OWES --> KLIK!

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Pani Sylwestra Borowczyk, nr tel. 85 675 21 58.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualne wydarzenia

Aktualności