Data wydarzenia: 
pon., 2020-01-20 09:00
Miejsce: 

Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Tykocinie
ul. Złota 2
16-080 Tykocin

W dniu 20 stycznia 2020 r. odbędzie się szkolenie podstawowe zamknięte
dla grupy zorganizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Tykocinie.
Szkolenie na temat:
„Aktywne metody poszukiwania pracy - w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych”

Poprowadzone będzie przez trenerkę: Sylwestrę Borowczyk – animatorki ds. rozwoju ekonomii społecznej.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu :

 • Ja jako pracownik - analiza potencjału uczestników
 • Aktywne metody poszukiwania pracy w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych:
  • praktyczna analiza aktywnych metod poszukiwania pracy
 • Podmioty ekonomii społecznej jako miejsce pracy
  • podstawowe informacje na temat przedsiębiorstw społecznych
  • formy przedsiębiorstw społecznych (m. in. spółdzielnie socjalne, spółki z o.o. non profit, działalność gospodarcza PES)
 • Praktyczne aspekty funkcjonowania PS
  • zasady zakładania PS
  • możliwości dofinansowania PS
 • Prezentacja funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych w subregionie białostockim - „Pocztówki”.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Pani Sylwestra Borowczyk nr tel. 85 675 21 58.
Szkolenie w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualne wydarzenia

Aktualności