Data wydarzenia: 
czw., 2018-05-10 09:30
Miejsce: 

Centrum Astoria
ul. Sienkiewicza 4
15-950 Białystok

W dniu 10 maja 2018 r. odbędzie się szkolenie pt. "Integracja i budowanie zespołu w Podmiotach Ekonomii Społecznej" dla grupy zorganizowanej przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji FAR Region Podlaski.
Poprowadzi je Barbara Szczerbińska  - trenerka z dziedziny ekonomii społecznej.
Początek o godz. 9:30

Szkolenie obejmować będzie następujący zakres tematyczny:

  • cechy osobowości i związane z nimi role w zespole;
  • skuteczna współpraca z innymi;
  • indywidualne postawy i bariery utrudniające współpracę;
  • zasady rządzące przekazem i odbiorem informacji;
  • komunikowanie się z innymi;
  • błędy komunikacyjne;
  • eliminowanie i  pokonywanie  barier komunikacyjnych;

Szkolenie ma charakter warsztatowy, interaktywny. Prowadzone będzie z wykorzystaniem m.in. burzy mózgów, analizy przypadków, ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, autotestów, odgrywania ról, wymiany doświadczeń oraz mini wykładów.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Pani Sylwestra Borowczyk nr tel. 85 675 21 58.
Szkolenie w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualne wydarzenia

Aktualności