Data wydarzenia: 
wt., 2018-10-09 09:00
Miejsce: 

Hotel IBIS STYLES
ul. Aleja Piłsudskiego 25
15-444 Białystok

W dniu 9 października 2018 r. odbędzie się szkolenie specjalistyczne dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach „Białostockiego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
Szkolenie nt: „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w Przedsiębiorstwach Społecznych”

Poprowadzone będzie przez trenerkę/praktyka z dziedziny kadr i płac w podmiotach ekonomii społecznej: Katarzynę Kobosko.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące zadnienia:

  1. Podstawowe zasady prawa pracy
  2. Stosunek pracy - nawiązanie i rozwiązanie
  3. Umowy o pracę i umowy cywilno-prawne
  4. Regulaminy stosowane w zakładach pracy
  5. Czas pracy, urlopy wypoczynkowe
  6. Dokumentacja pracownicza
  7. Dodatkowe umowy stosowane do pracownika
  8. Obowiązki pracodawcy i pracownika
  9. System ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotne

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy na kartach zgłoszeń do 4 października 2018 r.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Pani Sylwestra Borowczyk tel. 85 675 21 58.

Szkolenie w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualne wydarzenia

Aktualności