Data wydarzenia: 
pt., 2019-04-26 09:00
Miejsce: 

Hotel IBIS STYLES
ul. Aleja Piłsudskiego 25
15-444 Białystok

W dniu 26 kwietnia 2019 r. odbędzie się szkolenie specjalistyczne dla przedsiębiorstw społecznych
utworzonych w ramach „Białostockiego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Szkolenie nt.: „Sprawozdawczość finansowa i merytoryczna w przedsiębiorstwach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących spółdzielni socjalnych i spółek z o.o. non profit

Poprowadzone będzie przez trenerkę/praktyka z dziedziny finansów, kadr i płac w podmiotach ekonomii społecznej Katarzynę Kobosko oraz trenerkę Katarzynę Potoniec

W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące zadnienia:

Część pierwsza - sprawozdawczość finansowa: (Katarzyna Kobosko)

  • Wzory sprawozdań finansowych możliwe do zastosowania w przedsiębiorstwach społecznych.
  • Sprawozdanie z działalności - co powinno zawierać i kto musi je sporządzać.
  • Jakie uproszczenia w zakresie księgowości mogą zastosować PS i co zrobić, żeby z nich skorzystać?
  • Podział wyniku finansowego oraz podatek dochodowy w przedsiębiorstwie społecznym.
  • Złożenie sprawozdania do KRS.

Część druga - sprawozdawczość merytoryczna oraz procedury związane z procesem sprawozdawczym: (Katarzyna Potoniec)

  • Obowiązki spółdzielni socjalnych i innych PS w zakresie sprawozdawczości.
  • Kompetencje zarządu i walnego zgromadzenia w kontekście sprawozdawczości.
  • Jak przygotować i przeprowadzić spotkanie walnego zgromadzenia?
  • Przygotowywanie uchwał i innych dokumentów niezbędnych przy sprawozdawczości.
  • Wzory dokumentów stosowanych w procesie sprawozdawczym w przedsiębiorstwa społecznych.

Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy na kartach zgłoszeń do 24 kwietnia 2019 r na adres e – mail: sylwia.borowczyk@owop.org.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA --> KLIK!

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Pani Sylwestra Borowczyk nr tel. 85 675 21 58.

Szkolenie w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualne wydarzenia

Aktualności