Punkt Informacyjno–diagnozujący OWES w Białymstoku

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30
ul. Modlińska 6 lok. U3
tel. 85 675 21 58, tel. kom. 530 236 328
owes@owop.org.pl  www.owes.bialystok.pl

www.facebook.com/owop.bialystok
www.facebook.com/owesbialystok

Mobilny Punkt Informacyjno–diagnozujący OWES
Zadzwoń, umów się, a my przyjedziemy!
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
ul. Brukowa 28 lok. 4
15-889 Białystok
tel. kom. 509 198 202
tel. 85 654 58 97
info2@fir.org.pl

 

Biuro projektu OWOP
ul. Modlińska 6 lok. U3
15 – 066 Białystok
tel 85 675 21 58, tel. kom. 530 236 328
owes@owop.org.pl

Biuro projektu FIR
ul. Brukowa 28 lok. 4
15-889 Białystok
tel/fax (085) 654 58 97, tel. kom: 509 198 202

Opinie oraz uwagi dotyczące działalności OWES prosimy przesyłać na adres owes@owop.org.pl. Uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej można także przesyłać do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

 

Aktualności