W ramach projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” powstaje Partnerstwo na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie powiatu białostockiego. Ideą leżącą u podstaw Partnerstwa jest świadomość, iż ekonomia społeczna jest jednym z kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego i jednym z ważniejszych narzędzi przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Celem Partnerstwa jest tworzenie i wspieranie systemu ekonomii społecznej poprzez działania podejmowane lokalnie, we współpracy z różnymi podmiatam mającymi wpływ na funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej.
Z przyjemnością informujemy, iż chęć współpracy w ramach Partnerstwa wyraziło już Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Gródek oraz Gmina Choroszcz! Przed nami kolejne spotkania i zaproszenia do współpracy w ramach Partnerstwa gmin i podmiotów z terenu powiatu.

Aktualności