Jedną z form wsparcia podmiotów ekonomii społecznej są pożyczki udzielane podmiotom ekonomii społecznej przez Towarzystwo Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w ramach projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i re-poręczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020.
Na mocy porozumienia podpisanego w dniu 1 marca 2017 OWES Białystok świadczy usługi pośrednictwa i wsparcia w zakresie pozyskania pożyczki. Podmioty zainteresowane skorzystaniem z oferty zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.


Oferta:


Nasi doradcy:

 
  • udzielą wszelkich niezbędnych informacji związanych z pożyczkami
  • dokonają wstępnej analizy potencjału pożyczkobiorców pod kątem spełniania warunków formalnych
  • pomogą podmiotom ekonomii społecznej w wypełnieniu wniosku pożyczkowego
  • będą lokalnym pośrednikiem w kontaktach z TISE.

 

Usługa informacyjna i doradcza OWES jest usługą bezpłatną realizowaną zgodnie ze Standardami Działania OWES. 
Strona internetowa funduszu: https://tise.pl/offers/preferencyjna-pozyczka-dla-podmiotow-ekonomii-spo...