Szanowni Państwo
Projekt Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,
prowadzony przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych,
zakończył się 31 stycznia 2020 roku.
Informacji na temat nowego OWES na terenie subregionu białostockiego prosimy poszukiwać na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ⇒ [KLIK]

Aktualności