Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej, jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne zainteresowane działalnością w obszarze ekonomii społecznej, z terenu powiatu białostockiego, na szkolenia podstawowe pt.

„Ekonomia Społeczna – wsparcie i rozwój inicjatyw lokalnych”

organizowane w ramach projektu „BOWES – białostocki ośrodek wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Szkolenia odbędą się w okresie lipiec 2018 – październik 2019. Terminy poszczególnych szkoleń ustalane są bezpośrednio przez Realizatora – Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zapewnia:

  • pełne wyżywienie uczestnikom szkolenia
  • materiały szkoleniowe

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu i przesłanie na adres mailowy: info2@fir.org.pl W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej organizacji pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego.

Aktualności