Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne szkolenie  pt.: „Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób fizycznych”,
które odbędzie się w dn. 4 czerwca 2017 r. w Centrum Astoria przy ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku,
o godz. 9.00
Podczas szkolenia  poruszone zostaną następujące zagadnienia:
• Wprowadzenie do tematyki spółdzielczości socjalnej
• Ustawa o spółdzielniach socjalnych
• Procedury zakładania spółdzielni socjalnej
• Wsparcie dla spółdzielni socjalnej – dotacje i wsparcie pomostowe
• Kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej.
• Najczęściej popełniane błędy w spółdzielniach socjalnych.
• Przykłady działających spółdzielni socjalnych osób fizycznych
Szkolenie jest kierowane do:
•  Osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie innych przesłanek wykluczających, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
• Osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osób niepełnosprawnych

Wszystkich informacji na temat szkolenia udziela Pan Maciej Olender tel. 85 675 21 58

Szkolenie w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności