Z uwagi na niewyczerpanie limitu środków na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, ZAPRASZAMY D O SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJE podmioty z subregionu białostockiego.

Wszelkie informacje wraz z niezbędną dokumentacją znajdują się zakładce:

"Dotacje na przyłączenie" --> link

Aktualności