Przedstawiamy Państwu Zapytanie ofertowe na realizację doradztwa spejalistycznego w zakresie:

  • prawnym
  • księgowo-podatkowym
  • osobowym
  • finansowym
  • marketingowym.

Treść pełnego, szczegółowego zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym, przedstawiamy w załączniku poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 22.11.2018 r. o godz. 15.00

W razie pytań, informacji udziela: Pani Agnieszka Ewa Jaworowska nr tel. 85 675 00 17

Aktualności