Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku informuje,  iż w związku z dużą liczbą wniosków do ścieżki dotacyjnej złożonych w ramach rund VI, VII i VIII (liczba wniosków przekracza alokację przeznaczoną natworzenie miejsc pracy w PS) nabór wniosków w ramach rundy IX zostaje wstrzymany  do czasu rozpatrzenia aktualnie ocenianych wniosków i biznesplanów.

Szczegółowy aktualny harmonogram rund dotacyjnych znajduje się w zakładce DOTACJE

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie naboru na dotacje na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych jest planowane na trzeci kwartał 2018 roku.

Aktualności