Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku informuje, że w dn. 17.04.2018 został zaktualizowany harmonogram rund dotacyjnych.

Ze względu na dużą liczbę wniosków, przesunęliśmy termin naboru biznesplanów w VII Rundzie dotacyjnej. Nabór będzie trwał od 9 do 18 maja 2018 r. W związku z tym zostały przesunięte również terminy: Oceny formalnej (19-25 maj), Komisji Oceny Wniosków (28 maj - 15 czerwiec) oraz Ogłoszenie listy rankingowej (do 22 czerwca).

Szczegółowy harmonogram rund dotacyjny znajduje się w zakładce DOTACJE

Aktualności