!! UWAGA !!

Nastąpiła zmiana terminu szkolenia specjalistycznego
pt. „Finanse i księgowość w Przedsiębiorstwach Społecznych”

Szkolenie NIE odbędzie się 25 października 2018r, a 16 listopada 2018r.

Link dotyczący wydarzenia: http://owes.bialystok.pl/event/szkolenie-specjalistyczne-pt-finanse-i-ksiegowosc-w-przedsiebiorstwach-spolecznych

Aktualności